לוח מחיק מגנטי

הלוח המחיק המגנטי משמש כלוח מחיק רגיל לכל דבר ועניין, עם תוספת חשובה. מצד אחד, מתאים לכתיבה בכל טוש מחיק מקובל. מצד שני, מתאים גם לשימוש בשילוב עזרים מתמגנטים. הלוח יכול לשמש גם לטובת הקרנה של שקף או תמונה וכולל מסגרת נאה. אפשר להזמין את הלוח בכל אורך רצוי, לפי צורך.

רוצה שיחה עם נציג?